[-] Shoutbox
EdaZ: eu es gribu sho atpakal - http://not.evil.lv/panem.swf
EdaZ: Blinds ir esporta pavelnieks jau?
Lēkme: taa
Lēkme: Es esmu Apex Legends pavelnieks
Lēkme: Laimīgu jauno gadu eee
UNLIMITED: Ro!
UNLIMITED: iznac no skapja
Lēkme: soory
Lēkme: Es čītoju
Andris: Paldies
PeterB: sveiciens Andrim vārda dienā
UNLIMITED: pubg mobile > pubg
Magic Unicorn: pubg > fortnite
UNLIMITED: Apsveicu PeterB dzimsanas diena :party:
UNLIMITED: Es piemeram esmu pubg moobile pavelnieks
Tieksme^: es piemeram esmu Fortnite pavelnieks taa
UNLIMITED: Cau Desinja
UNLIMITED: hulji Ro! svin 9. Maiju?
Lēkme: hulji juus Ro! apceljat
UNLIMITED: Taadu beedu es pat Ro! nenoveleetu Sad
PeterB: skumji
UNLIMITED: #rizhodziive
Rupucis: Mana sirds ir salauzta
Rupucis: Piiidari mani neviens nepievieno chatam! A vot kkadu blindu kursh neiet talak par veikalu pievieno
Noteikumi publiskajos serveros
 1. Aizliegumi:
  1. KATEGORISKI AIZLIEGTS IZMANTOT JEBKĀDA VEIDA PALĪGPROGRAMMAS ("ČĪTUS"), KĀ ARĪ NEATĻAUTUS SKRIPTUS VAI UZSTĀDĪJUMUS.
  2. Aizliegtas reklāmas un t.s. "flood".
  3. Aizliegts lietot rupjus vai cieņu aizskarošus vārdus vai izteicienus (arī spēlētāja vārdā), it īpaši tad, ja tie ir vērsti administratoru vai citu spēlētāju virzienā.
  4. Aizliegts jebkādā veidā traucēt servera darbību (t.sk. retry flood un exploitu izmantošana).
  5. Spēlētāja vārdam jāsatur vismaz 3 latīņu alfabēta burtus vai ciparus.
  6. Aiziegts ar atkārtotu ieiešanu serverī apzināti izvairīties no aizlieguma runāt (gag) vai ar mērķi pēc nāves atdzīvoties tā paša raunda laikā.
 2. Norādījumi:
  1. Spēlētāja uzdevums ir pildīt misiju, piemēram, kartē de_dust2 T ir jāliek bumba, bet CT ir jāmēģina to novērst
  2. Spēlētājam jāizvairās no tīšas un netīšas savu spēlētāju ievainošanas vai traucēšanas
  3. Mikrofons ir domāts saziņai ar komandu, nevis citu spēlētāju traucēšanai
  4. Nemēģiniet nemitīgi mēģināt pāriet otrā komandā
  5. Nemitīga frāžu "uzlieciet karti x" un "izbanojiet spēlētāju Y" atkārtošana nav labs veids, kā pievērst administratora uzmanību
  6. Ja jums ir aizdomas, ka kāds spēlētājs pārkāpj noteikumu punktu 1.a, ziņojiet par to administratoriem, izmantojot adminčatu* vai, ja serverī šajā brīdī administratoru nav, attiecīgo foruma sadaļu vai IRC kanālu #evil.lv (irc.lv serverī)
  7. Ja jums ir sūdzības par servera, administratoru vai mājaslapas darbību, atstājiet to attiecīgajā foruma sadaļā, pamatojot savu sūdzību
  8. Ja uzskatāt, ka tikāt nepamatoti izmests no servera, atstājiet sūdzību attiecīgajā sadaļā, ja iespējams, pamatojot to ar saiti uz .dem failu, kurā redzama attiecīgā epizode
 3. Sodi:
  1. Par vairākkārtēju savu komandas biedru ievainošanu vai nošaušanu jums tiks piemērots stundas aizliegums ienākt serverī
  2. Par noteikumu punkta 1.a pārkāpšanu jums tiks piemērots aizliegums ienākt serverī uz visiem laikiem
  3. Administratoriem ir tiesības izmantot komandas "gag", "slap" un "slay", kā arī uz laiku vai uz visiem laikiem liegt pieeju serverim, mājaslapai un/vai augstākminētajam IRC kanālam, ja jūs pārkāpjat kādu no noteikumu punktiem vai ja administrators to uzskata par galēji nepieciešamu kādā konkrētā situācijā

Noteikumu neievērošanas gadījumā jums tiks piemērots kāds no noteikumu 3. punktā minētajiem sodiem

* Adminčatā ziņu atstāt var, rakstot ziņu savai komandai, priekšā liekot simbolu @ (say_team @teksts)

Правила PUB серверов на сайте evil.lv
 1. Запреты:
  1. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ ЛЮБОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ВИДА (CHEATS, ПРОГРАММЫ ДЛЯ НЕДОКУМЕНТИРОВАННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ), А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕРАЗРЕШЁННЫХ СКРИПТОВ ИЛИ НАСТРОЕК.
  2. Запрещено распространение рекламы, ссылки на неё и любой рекламный флуд (flood). Запрещено написание бессмысленных или необоснованно часто повторяющихся сообщений через команды say и say_team.
  3. Запрещено использование нецензурных выражений и демонстративное неуважение, открытый мат в чате, а также в имени игрока по отношению к другим игрокам. Демонстративное неуважение к администратору сервера строго наказывается. (Если Ты читер, будь готов, что остальные этот топик явно не читали)
  4. Запрещаются любые действия, касающиеся нарушения работы сервера (retry flood, использование exploit*ов) и использование всякого рода вредоносных программ, нарушающих работоспособность сервера.
  5. Имя игрока должно содержать как МИНИМУМ 3 буквы латинского алфавита или цифры.
  6. Запрещёно осознанно уклоняться от запрета на разговор или для воскресение в том же раунде при повторном присоединении к серверу.
 2. Дополнительные запреты и сведения:
  1. Задача игрока – в первую очередь выполнение миссии (к примеру, на карте de_dust 2 игрок, зашедший за команду terrorists должен стараться установить бомбу в указанное место, а игрок из команды counter-terrorists должен этому помешать (не относит
  2. Игрок должен стараться не нанести повреждения игрокам из своей команды. Запрещён team kill, открытая атака остальных игроков издружественной команды.
  3. Внимание! Микрофон и использование тимспика, в первую очередь, используется для связи с командой.
  4. Не желательны постоянные попытки перейти в противоположную команду (попросту говоря – не нужно туда-сюда прыгать).
  5. Вмешательство в работу админа, начало дебатов на темы «поставь карту Х», или «Забань игрока Y», вопросы на тему «что и почему» - не лучши
  6. Если у вас есть подозрения по поводу нарушения первого
  7. Если у вас имеются жалобы по поводу некорректной работы сервера, администрации сервера или домашней страницы сервера, напишите о них в соответствующем разделе форума. Не обоснованные жалобы не принимаются.
  8. Если вы считаете, что были отсоединены от сервера необоснованно, оставьте жалобу в соответствующем разделе сервера, по возможности обосновывая это ссылкой на демо – ролик (.dem), в котором можно рассмотреть соответствующий эпизод вашей игры. Все демо-ролики за последние 4 недели можно скачать в архиве сайта.
 3. Наказания:
  1. За неоднократные убийства и нанесения повреждений игрокам своей команды - запрет на доступ к серверу на 1 час.
  2. За нарушения первого пункта правил – запрет на доступ к серверу сроком навсегда (ban permanently)
  3. Администрация в праве использовать команды "gag", "slap" и "slay", а также навсегда заблокировать доступ к серверу, домашней странице сервера и к IRC каналу, если вы нарушили один из перечисленных пунктов правил, или администратор посчитал нужным сделать это в какой-то определённой ситуации.

В случае несоблюдения правил, к вам будет применён один из перечисленных видов наказания.

*1* - Для того чтобы оставить сообщение в админчате, необходимо написать сообщение своей команде, поставив перед текстом знак @ (say_team @ текст сообщения).

Public server rules
 1. Restrictions:
  1. IT IS FORBIDDEN TO USE ANY KIND OF ADD-ON PROGRAMS ("CHEATS"), FORBIDDEN SCRIPTS OR SETTINGS
  2. Advertisments and "flooding" are forbidden
  3. Usage of foul or offensive language (also in the nickname) is forbidden, especially if used towards the administrators or other players of the server.
  4. It is forbidden to disrupt the operation of the server in any way, including retry flooding and the usage of exploits
  5. The player's nickname must contain at least 3 alphanumeric characters.
  6. Rejoining the server to avoid being disallowed to speak (gagged) or to respawn in the same round is not allowed.
 2. Guidelines:
  1. The goal of the player is to complete the map objective, for example, in the map de_dust2, the Terrorist team has to plant the explosives and the Counter-terrorist team has to prevent it.
  2. Players must avoid disturbing or injuring their teammates, either intentionally or by accident.
  3. The microphone is for communication with your team, not for disturbing them
  4. Do not attempt to switch teams too often
  5. Repeatedly whining "change map to X" or "ban player Y" is not an approved way of drawing the administrator's attention
  6. If you have any suspicion that a certain player is violating the rule 1.a, please notify the administrators using adminchat* or, if there are no administrators online in the server at the moment, the appropriate forum section or the IRC channel #evil.lv (irc.lv server)
  7. If you have any complaints about the operation of the server, webpage or administration, please leave them in the appropriate forum section, providing evidence backing up your complaint.
  8. If you consider yourself to be unfairly banned from the server, leave a complaint in the appropriate forum section, if possible, including a
 3. Punishments:
  1. For repeated injury or killing of your teammates you will be banned from using the server for an hour
  2. For violating the rule 1.a you will be banned from using the server permanently
  3. The administrators have the right to use commands such as "gag", "slap" and "slay", or temporarily or permanently ban you from using the server, the webpage and/or the aforementioned IRC channel, if you violate any of the rules or if the administrator considers it to be necessary, given the situation

In case of violating the rules one of the mentioned punishments will be applied to you.

* You can leave a message in the adminchat by typing a team chat message, prefixed by the @ symbol (say_team @text)


Kontakti | EVIL.lv | Atgriezties uz augšu | Atgriezties pie satura | Vieglā (arhīva) versija | RSS barotne