EVIL.lv
MAN IR PLĀNS! - Printable Version

+- EVIL.lv (http://evil.lv)
+-- Forum: Misc (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum: Dzīve (/forumdisplay.php?fid=16)
+--- Thread: MAN IR PLĀNS! (/showthread.php?tid=6607)


MAN IR PLĀNS! - uxus - 19-02-2018 03:27

https://www.facebook.com/groups/145729722762022


RE: MAN IR PLĀNS! - Andris - 21-02-2018 18:49

Eu tu plāns! kur ir plāns?